Miljömärkningar

All vår fisk är miljömärkt eller närfiskat. Vi säljer inga ”rödlistade” produkter.

Här följer en förklaring till märkningarna:

MSC

MSC står för Marine Stewardship Council, som är en internationell organisation som arbetar med certifiering och miljömärkning av fisk och skaldjur som är vildfångade. MSC har tagit fram regler för hur man ska bedriva hållbart fiske så att produktiviteten och mångfalden bevaras i haven. Genom att välja fisk och skaldjur med denna märkning bidrar man till en hållbar utveckling inom fiskbranschen och ökar chanserna för att även kommande generationer kommer att kunna äta fisk. Fisk med MSC-märkningen kan dessutom spåras direkt till ett hållbart fiske.

Mer information om deras arbete på http://www.msc.org/

ASC

ASC står för Aquaculture Stewardship Council, som är en internationell organisation som tagit fram regler för certifiering och miljömärkning av fiskoch skaldjur som är odlade. Kraven för en ASC märkning skiljer sig från kraven för MSC. För att bli ASC-certifierad krävs bland annat att fodret är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingarna är renat. Med ASC-certifieringen kan konsumenter och inköpare välja dokumenterat ansvarfullt odlade produkter och veta att de miljömässiga konsekvenserna av fiskodlingen har varit minimal. Konsumentmakten kan förändra en hel industri.

Mer information om märkningen finns på http://www.asc-aqua.org/

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.
Mer om märkningen på http://www.krav.se/

Närfiskat

Närfiskat innebär att produkten är fiskad eller odlad i Sverige enligt de hårt ställda kvar vi har på fisknäringen. Vi har samarbete med fiskare och odlare i Hjälmaren, Jämtland, Piteå och Kalix. Den licensierade löjromen från Kalix har fått EU:s skyddande av ursprungsbeteckning likt Parmaskinka och Parmesanost.